PARTNEŘI KLUBU

VÁŽÍME SI PODPORY NAŠICH PARTNERŮ

Nejsme sportovní klub s více než stoletou tradicí. Jsme nový klub FC Dynamo Pardubice a chceme se podílet na výchově mladé generace a na prevenci vzniku a výskytu sociálně-patologických jevů mládeže. Chceme se věnovat celostnímu rozvoji dětí, organizování atraktivních sportovních a kulturně-společenských akcí. Podporovat všechny věkové kategorie , a usilovat o nejvyšší mety v prestižních domácích i mezinárodních soutěžích.

Nemůžeme se zatím pochlubit velkými florbalovými úspěchy, ale naše nasazení a cílevědomost jich brzy dosáhnou. Dovolujeme si i Vás uctivě požádat o podporu našeho sportovního klubu